Xuetong WangArt
Ongoing
Chengdu
ongoing
Sweet Nothings
2024 Spring
Go with the Flow (Exhibition)
2023 Winter
Bangkok
2023 Fall
Tokyo
2023 Summer
Songjiang InCity Plaza
2023 Summer
Malaysia
2023 Spring
Dancing with Flowers
2019 Summer
California

Shop 

Me

︎
Xuetong Wang


Morning Market Art Prints

size:25cmx25cm
         40cmx40cm
paper:Fantac Soft Cotton Fine Art, 270gsm


This is one of the Chengdu series. At Chengdu Gui Wang Qiao Nan Jie morning market.

Each art prints comes with a 3mm pvc backboard.